Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia na FM UK

Promócie sa budú konať v AULE UK na Šafárikovom námestí v Bratislave 11. 12. 2018


11. 10. 2018 15.42 hod.

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa budú konať:

dňa 11. decembra 2018 (utorok)  v Aule UK,  Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Absolventi denného  bc. štúdia:

Nácvik promócie  o 8,00 hod. - promócia začína o 9,00

Nácvik promócie  o 10,00 hod. - promócia začína o 11,00

Nácvik promócie  o 12,00 hod. - promócia začína o 13,00

Absolventi externého  bc. štúdia:

Nácvik promócie  o 14,00 hod. - promócia začína o 15,00

Nácvik promócie  o 16,00 hod. - promócia začína o 17,00

 

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie. Dodržte prosím hodinu nácviku.

 

Rozdelenie absolventov na presný čas Vám pošleme po 23. 10. 2018.

Poprosim absolventov, ktorí sa nemôžu zúčastniť promócie, aby to nahlásili Mgr. Feciškovej. Eleonora.feciskovafm.uniba.sk   do 23. 10. 2018.