Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na workshop

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu a Slovak Business Agency si Vás dovoľujú pozvať na workshop v rámci projektu APVV-14-0647 „Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup“. Termín: 11. júna 2019 (utorok), 9.00 - 12.00 hod. Miesto: Slovak Business Agency (Karadžičova 2, Twin City A, prízemie)


04. 06. 2019 09.39 hod.