Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na úvodné informačné stretnutie na Fakulte managementu UK (FM UK)

začíname 11.9.2023 o 9:00


08. 09. 2023 14.00 hod.

Milí študenti,
 
Úvodné informačné stretnutie (tzv. nultý týždeň) organizujeme pre Vás s cieľom, aby ste získali nielen potrebné informácie ale taktiež nadviazali medzi sebou prvotné kontakty.
 
Z našej strany je účelom oboznámiť Vás so základnými oblasťami, ako sú informačné systémy, ktoré budete využívať počas štúdia, s ponukou predmetov zabezpečovaných jednotlivými katedrami, či s ponukou Erasmus+ mobilít a ponukou praxe a možnosti uplatnenia priamo od renomovaných zamestnávateľov a zástupcov praxe.
 
V rámci stretnutia

  • Vám budú predstavené jednotlivé katedry s ponukou predmetov a špecializácií vo vyšších ročníkoch; 
  • Budú Vám predstavené knižničné a informačné služby, ako aj témy informačnej bezpečnosti;
  • Vám budú predstavené organizácie, ktoré vhodne zapájajú študentov do sveta praxe (Nexteria, Digital Marketing Club, AIESEC);
  • budete robiť vstupný online test z anglického jazyka pre potreby zaradenia do krúžkov (na test použijete Vaše mobilné zariadenie);
  • prejdete si poučením o bezpečnosti (BOZP);
  • prevezmete si preukaz ISIC, pokiaľ ste splnili podmienky riadneho zápisu (ISIC funguje na vstup cez turnikety aj počas celého semestra);
  • prihovoria sa Vám členovia vedenia FMUK.

 
Vzhľadom na to, že ešte nie je v prevádzke jedáleň (bude až od začiatku semestra), je organizácia len maximálne do 14:30, aby ste následne mohli zvyšok dňa stráviť podľa vlastných predstáv v okolitých reštauráciách alebo v meste, mohli ste sa tak lepšie spoznať so spolužiakmi a pripraviť sa na spoločné štúdium u nás na FM UK.
 
Prosím prineste si so sebou niečo malé na desiatu (budú pravidelné prestávky), tiež nápoje na zabezpečenie pitného režimu a najmä dobrú náladu.
 
Organizácia:
 
Pondelok 11.9.

- začiatok oficiálneho programu: 9:00
- koniec oficiálneho programu: 13:50
 
Utorok 12.9.
- začiatok oficiálneho programu: 9:00
- koniec oficiálneho programu: 13:00
 
 
Streda 13.9.
- začiatok oficiálneho programu: 9:00
- koniec oficiálneho programu: 14:30
 
V pondelok bude stretnutie s referentkami študijného oddelenia, ktoré Vás budú informovať o postupoch v zmysle administrácie študijnej agendy a ISIC preukazov v zmysle vopred zaslaných informácií.
 
Vstup na fakultu je cez hlavnú budovu a hlavný vchod a následne prejdete na poschodie -1.. Naplánujte si prosím príchod cca 15 minút pred začiatkom aktivít, aby ste boli v posluchárňach ráno všetci aspoň 5 minút pred začiatkom.

Stretnutie sa bude konať v posluchárňach umiestnených v prístavbe

Označenie 

ako sa dostanete 

D1 

cez suterén (-1 poschodie) - budú smerové šípky 

D2 

cez suterén (-1 poschodie) - budú smerové šípky 

D3 

cez suterén (-1 poschodie) - budú smerové šípky 

D4 

cez suterén (-1 poschodie) - budú smerové šípky V mene celého vedenia FM UK, ako aj pedagógov a zamestnancov sa teším na osobné stretnutie

Adresa Fakulty managementu UK: Odbojárov 10, Bratislava Nové mesto, mapa v prílohe
link na Google maps: https://goo.gl/maps/C9bbS3KbezJ3spqe9