Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka: Hosťovaná prednáška – francúzsky program


25. 04. 2023 10.06 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,   
milé študentky, milí študenti,   
 
rád by som Vás informoval, že v stredu 26. apríla 2023 (čas: 8:00 – 9:20, miestnosť č. 325, 2. poschodie) v rámci francúzskeho programu, predmet Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave privítame riaditeľku odboru politík EÚ, Katarínu Jurisovú, ktorá odprednáša tému: Úloha Rady Európskej únie pri realizácii politík EÚ v praxi.  
 
Podujatie sa uskutoční primárne v slovenskom jazyku, otázky v iných jazykoch sú počas diskusie možné.  
 
Na podujatí ste srdečne vítaní.                         
 
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.   
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu