Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné ocenenie pre FM UK

FM UK získala aj za rok 2021 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal.


19. 11. 2021 14.49 hod.

Od roku 2008 je Fakulta managementu posudzovaná medzi najlepšími Business Schools sveta, pričom opäť obhájila svoju pozíciu s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools.

Zameranie sa na akademickú a výskumnú medzinárodnú otvorenosť a viditeľnosť je súčasťou strategických priorít fakulty, ktoré sú aj súčasným vedením fakulty podporované a zabezpečované.

Rebríček Eduniversal obsahuje tisíc vysokých škôl s biznis zameraním zo 154 krajín deviatich svetových regiónov. Výber tisícky najlepších vysokých škôl vykonáva jedenásťčlenná medzinárodná vedecká komisia (The International Scientific Committee, ISC). Tieto školy sú následne v každej krajine klasifikované tzv. Palmes of Excellence na základe rôznych kritérií, ktorými je meraná miera ich internacionalizácie, reputácia a známosť školy v príslušnom regióne, ale aj kvalita. Významnou časťou hodnotenia je voľba rektorov a dekanov prestížnych vysokých škôl. Pri svojej voľbe odpovedajú na otázku: "Ktorú školu by ste odporučili svojim študentom, ak by chceli študovať v danej krajine?"

Cieľom rebríčka je poskytnúť študentom a odborníkom globálny pohľad na špičkové univerzity a predložiť možnosti, kde získať kvalitné manažérske vzdelanie. „Sme veľmi hrdí, že sme získali toto prestížne ocenenie a že Fakulta managementu, ktorá má výborné meno na Slovensku získava reputáciu aj v zahraničí,“ povedal prof. Michal Greguš, dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Fakulta managementu UK je hodnotená v tomto rebríčku ako fakulta, pričom v konkurencii je porovnávaná aj s veľkými monotematickými vysokými školami. Tento úspech dosahujeme najmä vďaka intenzite v Erasmus+ programoch a referencií z týchto mobilít.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo 17. – 19. novembra 2021.