Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné ocenenie pre FM UK

FM UK získala aj za rok 2018 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už desiatykrát bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta.


12. 11. 2018 08.40 hod.

Fakulta managementu UK sa umiestnila medzi tisíckou najúspešnejšími Business Schools aj v roku 2018 s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools.

Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo 16-19. októbra 2018 v Dubrovníku.

Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je vytvorený so zámerom poskytnutia informácií perspektívnym študentom, pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.

V našom prípade je špecifikom, že sme sa ako malá fakulta umiestnili v rebríčku v konkurencii veľkých monotematických vysokých škôl (ako napr. Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer 15 000 študentmi). Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku.

Prehľad Eduniversal Ranking - DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2013 až 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

135‰

142‰

162‰

144‰

162‰

159‰

Ako kritéria hodnotenia boli použité získané medzinárodné akreditácie, medzinárodné ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť, zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí, ako aj renomé v oblasti vzdelávania a lokálna pôsobnosť.

Systém Eduniversal Evaluation System (EES) zahŕňa klasifikáciu a hodnotenie v dvoch samostatných kategóriách s dvomi samostatnými metodikami: najskôr 1 000 najvýznamnejších globálnych biznis škôl, v druhej kategórii 4 000 magisterských a MBA programov, ktoré sú vybrané z deviatich geografických zón a 154 krajín. Metodika EES bola vytvorená pod dohľadom Medzinárodného vedeckého výboru zloženého z deviatich nezávislých odborníkov v každej z deviatich geografických zón (Severná Amerika, Latinská Amerika, Západná Európa, Východná Európa, Afrika, Austrália a Oceánia, Východná Ázia, Stredná Ázia a Stredný východ).

 

Kvantitatívne kritériá zohľadňované v hodnotení zahŕňajú:

- vnútroštátne výdavky na vzdelanie na obyvateľa;

- HDP na obyvateľa;

- veľkosť populácie;

- počet študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní.

 

Kvalitatívne kritériá zohľadňované v hodnotení zahŕňajú:

- počet vysokoškolských akademických inštitúcií v krajine;

- historický význam národnej vzdelávacej tradície.

 

Významným prvkom systému hodnotenia je dekanské hlasovanie. Všetky školy a fakulty zaradené do oficiálneho výberu sú posudzované ich akademickými rovesníkmi (z 1 000 vybratých škôl). Každý dekan alebo riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) hodnotí školy v každej krajine. Dekani majú možnosť predložiť hlasovanie pre školy v každej z geografických zón, s ktorými sú oboznámení.