Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Účtovný proces v medzinárodnej firme".


25. 10. 2021 16.18 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"Účtovný proces v medzinárodnej firme". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 25.11.2021 v čase od 09.50 do 11.20 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou). 

Prednášajúcím bude Karol Potančok -  Manager, Expense accounting - Vendor, Pensions EMEA v spoločnosti IBM.  

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "IFRS", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku. 

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. (vyučujúca predmetu "IFRS"; Katedra ekonómie a financií FMUK; saxunova1uniba.sk)