Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Informačné systémy vo financiách" - ZRUŠENÉ


03. 03. 2020 15.00 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému


"Informačné systémy vo financiách"

Hosťovaná prednáška sa uskutoční
vo štvrtok 2.4.2020 od 15.30 hod. do 16.50 hod. v učebni č. 21.

Prednáška sa koná v rámci predmetu "Medzinárodné financie", ktorý je povinne voliteľným predmetom pre blok Finančný manažment na Mgr. stupni štúdia, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK, lukas.copusfm.uniba.sk)

Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. (vyučujúca predmetu "Medzinárodné financie"; Katedra ekonómie a financií FMUK; lucia.paskrtovafm.uniba.sk)