Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Blockchain"


03. 03. 2020 14.55 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému

"Blockchain"

Hosťovaná prednáška sa uskutoční
vo štvrtok 5.3.2020 od 07.30 hod. do 08.50 hod. v učebni č. 21.

Prednáška sa koná v rámci predmetu "Informačné systémy a aplikačný softvér", ktorý je povinným predmetom v 1. ročníku Bc. štúdia, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)

Mgr. Július Selecký, PhD. (vyučujúci predmetu "Informačné systémy a aplikačný softvér"; Katedra informačných systémov FMUK; julius.seleckyfm.uniba.sk)