Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Accounting process of an international company".


25. 10. 2021 16.17 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"Accounting process of an international company". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 26.10.2021 v čase od 15.40 do 17.10 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou). 

Prednášajúcou bude Maria-Zoi Papaioannou - IGF Accounting Manager v spoločnosti IBM.  

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku. 

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. (vyučujúca predmetu "Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP"; Katedra ekonómie a financií FMUK; saxunova1uniba.sk)