Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška na tému: Erfahrungen eines deutschen Diplomaten in der Praxis


13. 04. 2023 10.56 hod.

Pozývame Vás na hosťovanú prednášku, ktorá sa bude konať v utorok 18. apríla 2023 (čas: 8:50 – 10:10, miestnosť č. 2).
V rámci predmetu Diplomacia (nemecký program) privítame nemeckého diplomata, riaditeľa Kultúrneho a tlačového oddelenia veľvyslanectva Spolkovej Republiky Nemecko v SR, Stefana Kruschkeho, ktorý odprednáša tému: Erfahrungen eines deutschen Diplomaten in der Praxis (v nemeckom jazyku, bez tlmočenia).

Na podujatí ste srdečne vítaní.

Bližšie informácie o podujatí: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
vedúci katedry medzinárodného manažmentu (Marian.Suplatauniba.sk)