Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška IBM: Plánovanie a tvorba rozpočtu


02. 03. 2023 14.54 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Plánovanie a tvorba rozpočtu".

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 18.4.2023 v čase od 17.50 do 19.10 hod. v miestnosti č. 16. Prednášajúcim bude Jozef Belkovics, ktorý má v IBM na starosti analýzu a plánovanie výnosov pre business partnerov v Európe, blízkom východe a Afrike. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Manažérske účtovníctvo, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií:
Mgr. Lenka Papíková, PhD. (vyučujúca predmetu Manažérske účtovníctvo; Katedra ekonómie a financií FMUK; lenka.chorvatovicovafm.uniba.sk)  
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk