Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding


09. 03. 2023 10.18 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 18.4.2023 v čase od 13.20 do 14.40 hod. v miestnosti č. 3. Prednášajúcim bude Matúš Mazán, ktorý v IBM pracuje ako employer branding specialist. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu International marketing, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Viac informácií:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (vyučujúca predmetu International marketing; Katedra marketingu FMUK; dagmar.caganovafm.uniba.sk)  
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)