Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška IBM: Diverzifikácia výmenných kurzov


05. 03. 2023 08.34 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Diverzifikácia výmenných kurzov".  

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 19.4.2023 v čase od 11.05 do 12.25 hod. v miestnosti č. 9. Prednášajúcim bude Ján Ľudvik, ktorý v IBM pracuje ako Subject Matter Expert v Treasury accounting tíme a má na starosti účtovanie dodávateľských, zákazníckych a iných platieb. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné financie, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií:
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. (vyučujúca predmetu Medzinárodné financie; Katedra ekonómie a financií FMUK; lucia.paskrtovafm.uniba.sk)  
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)