Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Exkurzia do firmy GOSPACE TECH vo Vedeckom parku UK

Dňa 10. októbra (streda), od 15.00 - 17.00 hod., Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava


03. 10. 2018 14.26 hod.

Srdečne vás pozývame na predstavenie spin-offu a jeho aktivít do Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Uvedieme začiatky podnikania a jeho ďalší rozvoj a dôležité míľniky v živote firmy. Pozývame vás na diskusiu o otázkach z oblasti podnikania a špecializácie spin-offu či na mentoring na základe praktických skúseností.

Svoju účasť na podujatí potvrďte registráciou.

"Inšpiruj sa príbehmi úspešných podnikateľov. Nájdi motiváciu pre svoj vlastný biznis."