Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Biz-training Erasmus+ Projektu ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel

Fakulta managementu UK je partnerom medzinárodného projektu Erasmus+ ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel. Jedným z výstupov tohto projektu je aj balíček tréningových materiálov pre týchto podnikateľov. Viac informácií nájdete na stránkach o projekte.


28. 04. 2020 20.13 hod.

Biz-training Erasmus+ Projektu ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel

Biz-training – kurzy podnikateľského vzdelávania sú k dispozícii v 7 jazykoch

Apríl, 2020

Fakulta managementu UK je partnerom medzinárodného projektu Erasmus+ ARTCademy pre remeselníkov a podnikateľov v oblasti remesiel. Jedným z výstupov tohto projektu je aj balíček tréningových materiálov pre týchto podnikateľov.

Biz-Training, balíček kurzov ARTCademy, je teraz plne dostupný on-line prostredníctvom tohto linku: http://www.artcademy.eu/training_sk.php

Biz-Training pokrýva štyri tematické okruhy priamo súvisiace s potrebami remeselných výrobcov a ich prispôsobeniu sa súčasnému konkurenčnému trhovému prostrediu. Obsahuje dvanásť kurzov v troch úrovniach (základná, stredná a pokročilá):

  • Art-Startup Toolkit (Sada nástrojov pre remeselný start-up)
  • Stratégia pre start-upy remeselníkov, remeselných podnikateľov a remeselné podniky
  • Digitálne zručnosti
  • Manažment pre úspech

ARTCademy je ambiciózny Erasmus+ projekt, ktorý realizovalo konzorcium pozostávajúce z deviatich partnerov zo siedmich európskych krajín (Belgicko, Cyprus, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu participovala ako partner projektu v tréningovej časti zameranej na Manažment pre úspech.

Cieľom a zámerom tohto projektu je udržiavať a zlepšovať remeselnú zručnosť a prácu remeselníkov ako súčasť európskeho kultúrneho, umeleckého a hospodárskeho dedičstva. Preto je dôležité podporovať prácu majstrov remeselníkov uľahčením ekonomickej a komerčnej realizácie ich remeselných podnikov – či už ide o jednotlivcov, mikro- malé a stredné podniky, aby boli vo väčšej miere konkurencieschopné, a poskytovaním znalostí a nástrojov im pomôcť prispôsobiť sa európskemu a globálnemu trhu. Kurzy sú k dispozícii v siedmich jazykoch a to v: anglickom, gréckom, poľskom, rumunskom, slovenskom, španielskom a talianskom jazyku.

Ďalšie informácie o Erasmus+ Projekte ARTCademy a jeho výsledkoch nájdete na otvorenej vzdelávacej platforme na webovej adrese: http://www.artcademy.eu/index_sk.php

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie ohľadne Erasmus+ Projektu ARTCademy: https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/medzinarodne-projekty/artcademy/