Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Analytika očami profesionálov - Pásmo prednášok v rámci konferencie "Výpočtová štatistika a prehliadka prác mladých štatistikov a demografov"

Organizátor: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. - predsedníčka, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť www.ssds.sk/sk/, v priestoroch PRIF UK.


03. 12. 2018 20.14 hod.