Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Ubytovanie študentov

Fakulta managementu poskytuje možnosť ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave. Ubytovanie je prideľované v súlade s vnútornými predpismi UK a FM UK, ktoré upravujú pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériami prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.
http://www.mlyny.uniba.sk/

Ubytovanie v akad. roku 2022/2023
https://uniba.sk/ubytovanie/

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 05. 08. 2022 do 23:59:59 nevytvorí rezerváciu stráca nárok na ubytovanie.