Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Ubytovanie študentov

Fakulta managementu poskytuje možnosť ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave. Ubytovanie je prideľované v súlade s vnútornými predpismi UK a FM UK, ktoré upravujú pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériami prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.
http://www.mlyny.uniba.sk/

Ubytovanie v akad. roku 2023/2024
https://uniba.sk/ubytovanie/