Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

E+ stáž absolventa

STÁŽE PRE ABSOLVENTOV

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europe alebo v prezentácii z Informačných seminárov.

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

 

REGISTRÁCIA na stáže na rok 2024 je otvorená od novembra 2023 do mája 2024

Ako študent UK, budúci absolvent, nájdeš viac info na stránkach workspace po kliknutí: https://workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/#more-13

registrácia na novom portáli: https://wse.solidintern.com/login

Kto? Ako? Podmienky

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.


Ako sa prihlásiť?

Prihlášku vypĺňate priamo na stránke WorkSpace Europe.
Prihlasovanie na absolventskú stáž 2024 je otvorené.
Prihlasujte sa cez internship portál https://wse.solidintern.com/login

Deadline na prihlasovanie je do 31.5.2024.

Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent.


Podmienky mobility-finančné krytie

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Program Erasmus+ poskytuje štipendium 620 až 670 € na mesiac (v závislosti od krajiny) maximálne na 3 mesiace.

Počet odpracovaných hodín: 35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať: po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).


Poznámka  - v prípade, že ste už absolvovali počas daného stupňa štúdia dokopy už 12 mesiacov erasmus štúdia v zahraničí, alebo erasmus stáže, tak nárok na absolventskú stáž už žiaľ nemáte.