Faculty of ManagementComenius University Bratislava

NEMIS

NEMIS

Názov projektu NEMIS - Text Mining in Statistics - Network of Excellence - prof. Šoltés pozvaný ako expert
Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy IST-2001-37574
Program EU/5FP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu IST
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla EC Brussels
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory jún 2002
Dátum začiatku riešenia projektu 4.4.2003
Dátum ukončenia riešenia projektu 25.10.2004
Ďalšie informácie https://cordis.europa.eu/project/id/IST-2001-37574