Faculty of ManagementComenius University Bratislava

METANET

METANET

Názov projektu METANET - Metadata in Statistics - Network of Excellence - pozvaný expert: prof. Šoltés
Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy IST-1999-29093
Program EU/5FP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu IST
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla EC Brussels
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory november 2000
Dátum začiatku riešenia projektu 1.4.2001
Dátum ukončenia riešenia projektu 30.6.2003
Ďalšie informácie https://cordis.europa.eu/project/id/IST-1999-29093