Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SIBIS

SIBIS


Názov projektu SIBIS - Statistical Indicators for Benchmarking Information Society
zástupca SR a koordinátor našej účasti: prof. Šoltés
Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy IST-2000-26278
Program EU/6FP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu IST
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla EC Brussels
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory 15.10.2002
Dátum začiatku riešenia projektu 1.6.2003
Dátum ukončenia riešenia projektu 30.11.2004
Ďalšie informácie http://www.sibis-eu.org/