Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

iWebCare

iWebCare

Názov projektu iWebCare - Integrated Web Services Platform for the facilitation of Fraud Detection in Health Care e-Government Services - Prof. Šoltés pozvaný ako expert a koordinátor za SR
Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy 6FP-2006/IST-028055
Program EU/6FP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu IST
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla EC Brussels
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory 1.1.2006
Dátum začiatku riešenia projektu 1.1.2006
Dátum ukončenia riešenia projektu 31.12.2008
Ďalšie informácie https://cordis.europa.eu/project/id/028055/it

EU/6FP/IST SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT: iWebCare - Integrated Web Services Platform for the Facilitation of Fraud Detection in Health Care

iWebCare brochure 1. (outside)
iWebCare brochure 2.
(inside)