Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ACCUNS Annual Meeting 2023

V rámci svojej účasti na tejto konferencii Prof. D. Šoltés aktívne vystúpil v dvoch rôznych častiach konferencie a to ako presentátor na tému nevyhnutnej reformy UN Security Council v rámci uvedeného Panelu a v rámci ďalšieho panelu zastal funkciu Panel Chair.

 

Celé znenie programu

ACCUNS Annual Meeting 2021

 

V rámci svojej účasti na tejto konferencii Prof. D. Šoltés aktívne vystúpil v troch rôznych častiach konferencie a to ako presentátor výsledkov nášho výskumu v rámci uvedeného Panelu, v rámci ďalšieho panelu fungoval ako Panel Chair a organizoval aj Round Table diskusiu k danej problematike reforiem OSN.

 

Panel

Institutional Challenges facing the United Nations in the 21st Century [Thursday, June 24th, 14:00 - 15:15]

“The United Nations 1945: Is it still fit for the challenges and needs of the 21st century?”

Dr. Dusan Soltes | Comenius University

“Overlapping Institutions in the UN Human Rights System: Mutual Reinforcement or Competition?”

Dr. Valentina Carraro | Leiden University

“Brazil and the RwP Proposal: Challenging Structures of Power through Normative Contestation”

Dr. Roberta C. Andrade

Chair: Dr. Courtney Smith | Seton Hall University   

Discussant: Dr. Chiara de Franco | Southern Denmark University  


Panel

New Relationships between the UN and Governmental Institutions and Actors [Friday, June 25th, 12:30 - 13:45]

“Parliaments and Multilateralism: Inter-Parliamentary Union and the United Nations”

Dr. Anna Kronlund | University of Jyväskylä

“The New Reality: The United Nations and Cities of the World?”

Dr. Agnieszka Szpak | Nicolaus Copernicus University of Toruń - Poland

“Re-contracting the United Nations: Member Dissatisfaction and the Creation of New UN-Linked Organizations”

Dr. Andrew Lugg | DePauw University

Chair: Dr. Dusan Soltes | Comenius University  

Discussant: Dr. Hana Umezawa | United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) 


Roundtable
The United Nations needs to be reformed for the challenges of the 21st Century [Thursday, June 24th, 6:30 - 7:45]

Chair:  Dr. Dusan Soltes | Comemius University

Participants:

Dr. Josephine E. Olson | University of Pittsburgh

Dr. Robert Donnorummo | University of Pittsburgh

Dr. Joze Gricar | University of Maribor

Dr. Peter Parycek | Donau University of Krems

Dr. Serpil Aytac | Uludag University of Bursa

Dr. Craig Valli | University of Perth 


Prof. D. Šoltés:

„Pokiaľ ide o základné závery z tých častí konferencie, na ktorých som sa zúčastnil tak výsledky nášho výskumu boli pozitívne prijaté účastníkmi ako aj autormi ďalších príspevkov, ktoré potvrdili správnosť výsledkov nášho výskumu a to hlavne v nasledujúcich otázkach:

·         OSN potrebuje zásadné reformy aby sa z povojnovej organizácie zahrňujúcej vtedy 51 zakladajúcich členských krajín – zvyšok boli zväčša bývalé kolónie - prispôsobila dnešnému globalizovanému svetu so 193 členskými krajinami OSN

·         Treba sa vrátiť znovu k základnej Charte OSN a jej prvej vete: We the Peoples of the United Nations...“ lebo dnes títo ľudia predstavujú spolu takmer 8 miliárd ľudí na rozdiel od roku 1945 keď bola OSN založená a celkový počet ľudí bol vtedy len 2,5 miliardy

·         V zmysle uvedeného treba zmeniť členstvo a fungovanie Bezpečnostnej rady OSN kde stáli členovia s právom veta majú možnosť vetovať akékoľvek rozhodnutie pričom reprezentujú svojim počtom občanov v dvoch prípadoch menej ako 1% celkovej svetovej populácie

·         Na druhej strane také dnes veľké suverénne krajiny a regióny ako India s viac ako miliardou obyvateľov, Afrika ako najviac negatívne postihnutý kontinent bývalým kolonializmom tak isto s viac ako s miliardou obyvateľov, Latinská Amerika, atď.  tak isto nemajú možnosť zásadne ovplyvniť fungovanie ani OSN ani jej Bezpečnostnej rady

·         Treba dokončiť dekolonizáciu v plnom rozsahu a podporiť hnutie národov za nezávislosť na princípoch vlastného rozhodnutia (selfdetermination) tak isto v zmysle Charty OSN

·         Jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora OSN treba rozšíriť na všetky členské státy OSN bez akýchkoľvek výnimiek napr. podobne ako je to v prípade Súdneho dvora EU

·         Je potrebné zmeniť systém voľby Generálneho tajomníka OSN na rotačný princíp medzi všetkými piatimi regiónmi OSN

·         Striktne dodržiavať základné princípy a dohovory OSN zo strany všetkých členských krajín OSN.

Závery a odporúčania z našich častí sekcii konferencie budú postúpené vedeniu ACUNS na ich ďalšie využitie a presadzovanie v rámci systému OSN ako aj pre náš výskum v rámci e-Europe R&D Centre na FM UK a našu výučbu v rámci predmetov Medzinárodné ekonomické vzťahy a Európska integrácia.“