Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA/1/0393/21

Vedúci projektu: Mgr. Mário Papík, PhD. 

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 

Analýza dopadov reštrikčných opatrení a vládnej pomoci spojenej s koronavírusom na finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku   

Veľká časť podnikov čelí v súčasnosti jednej z najväčších ekonomických výziev od svojho vzniku. Po prijatí krízového stavu vládou Slovenskej republiky na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa hospodársky život na Slovensku výrazne spomalil. Od sektoru služieb, cez kultúrne a športové podujatia, až po prácu v továrňach alebo dopravu, strach z nákazy v kombinácií s karanténnymi nariadeniami obmedzil dopyt spotrebiteľov. Koronakríza odhalila množstvo skrytých informácií o finančnom zdraví podnikov na Slovensku. Hlavným cieľom predkladaného projektu je analyzovať finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku počas hospodárskeho krízy vyplývajúcej z vypuknutej pandémie COVID-19 v roku 2020. Prínosom projektu bude vytvorenie viacerých komplexných modelov predikcie finančného zdravia pre malé a stredné podniky na Slovensku.