Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

09I03-03-V01-00153

Projekt 09I03-03-V01-00153

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Solomiia Feduchko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00153
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00153.“


Číslo Zmluvy: 47/2023
Obdobie projektu: 01.03.2023 - 28.02.2026

Financované EÚ NextGenerationEU