Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

09I03-03-V01-00145

Projekt 09I03-03-V01-00145

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Nataliia Parkhomenko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00145
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00145.“

Číslo Zmluvy: 77/2023
Obdobie projektu: 31.03.2023 - 30.03.2026

Financované EÚ NextGenerationEU