Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

09I03-03-V01-00121

Projekt 09I03-03-V01-00121

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Iryna Ivanochko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00121
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00121.“

Číslo Zmluvy: 1242/2022
Obdobie projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

Financované EÚ NextGenerationEU