Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

09I03-03-V01-00055

Projekt 9I03-03-V01-00055

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Yuliia Fedorova

Kód projektu: 09I03-03-V01-00055
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00055.“

Číslo Zmluvy: 900/2022
Obdobie projektu: 01.04.2022 - 31.03.2025

Financované Európskou Úniou NextGenerationEU