Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Visegrad Fund 22210016

Visegrad funds’s strategic grant No. 22210016

Projekt International Visegrad funds’s strategic grant No. 22210016: „Supporting mental health in organisations: developing future business leaders“

Číslo projektu: 22210016

Webstránka projektu: https://leadership.wz.uw.edu.pl/ 

Trvanie projektu: 1. júna  2022 - 31. mája 2024

Riešiteľky: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. a Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

Popis projektu:

Študenti Business Schools sú často budúcimi lídrami tímov a organizácií. Bez uvedomenia si dôležitosti duševného zdravia v organizáciách a schopnosti podporovať ho, nebudú vhodne pripravení prispieť k zotaveniu sa po pandémii COVID-19. Preto je dôležité vyškoliť budúcich lídrov k vedomému pochopeniu mentálneho zdravia v organizáciách a zvýšiť ich povedomie o rôznych potrebách zamestnancov v tejto oblasti.

LEADER: University of Warsaw having its registered seat at 26/28 Krakowskie Przedmieście Street, 00-927 Warsaw, Poland

PARTNERS:

Comenius University Bratislava having its registered seat at 6 Šafárikovo námestie, Bratislava 1, 814 99, Slovakia

Prague University of Economics and Business having its registered seat at 1938/4 W. Churchill sq., Prague 3, 130 67, Czechia 

University of Pécs having its registered seat at 4 Vasvári Pál Street, Pécs, H-7622, Hungary