Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ACCEPT THE CHALLENGE

Projekt ACCEPT THE CHALLENGE
Gamifikácia v online vyššom vzdelávaní
Číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-PL01-KA226-HE-096034
Webstránka projektu: N/A
Trvanie projektu: 01. marec 2021 - 31. október 2022

Popis projektu
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania na partnerských univerzitách vyvinutím súboru inovatívnych nástrojov na podporu vyučovacieho procesu (najmä online výučba v čase pandémie) určených akademickým učiteľom.

Počas projektu budú vytvorené tieto intelektuálne výstupy:
•    Gamification Body of Knowledge - príručka o tom, ako rozvinúť proces gamifikácie predmetu/kurzu realizovaný ako súčasť študijného programu.
•    Najlepšie praktiky - príklady gamifikovaných kurzov v oblasti podnikania.
•    Sada nástrojov pre lektorov - podrobne popísané nástroje podporujúce vyučovací proces (gamifikácia), ako aj scenáre úloh pre študentov.
Vedúci projektu: Vysoká škola informačných technológií a manažmentu v Rzeszówe, Poľsko

Partneri:
Univerzita Kazimieras Simonavičius, Litva
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita v Murcii, Španielsko

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Riešitelia:
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.