Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

APVV výzva Slovensko – Izrael RD 201819. 04. 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich...

APVV výzva Slovensko – Portugalsko 201819. 04. 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi...

APVV výzva Slovensko – Kórea 201816. 04. 2018

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike...

APVV otvorilo novú výzvu04. 04. 2018

APVV otvorilo novú výzvu: „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.Cieľom...

Ponuka od Institute for Training, Employment and Learning...23. 10. 2017

You can find more information at www.erasmustrainingcourses.com and in the attached 2017-18 course catalogue

ERC granty na rok 201810. 08. 2017

Predbežný harmonogram ERC grantov na rok...