Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

Hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe...17. 06. 2021

Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna budú...

Séria informačných dní Európskej komisie16. 06. 2021

Európska komisia spúšťa sériu online informačných dní k jednotlivým častiam 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie „Horizont Európa„.

EK zverejnila pracovné programy16. 06. 2021

Dokumenty obsahujú prehľad výziev, podmienky výziev či rozpočet a typ akcie (projektu). Európskej komisie predpokladá, že prvé výzvy sa otvoria už 18. júna...

Kalendár oficiálnych informačných dní Horizon Europe02. 06. 2021

Kalendár oficiálnych informačných dní, tak ako je naplánovaný Európskou komisiou. Podujatie bude doplnené o partnerskú burzu. Ak máte rozpracované myšlienky,...

Vyhlásené výzvy02. 02. 2021

EUROFONDY ITMS2014+

Plánované výzvy02. 02. 2021

ITMS+ 2014 EUROFONDY