Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

Výzva na podávanie prihlášok na jednomesačnú stáž na...15. 02. 2021

Výzva sa týka doktorandov a postdoktorandov UK, do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia.

Invitation for the Global Conference on Services and Retail...09. 02. 2021

GLOSERV 2021 is a double blind, peer reviewed, online, free conference!

Výzva na podávanie žiadostí o pridelenie Grantu UK16. 10. 2020

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK - výzva na podávanie žiadostí na rok 2021 otvorená - termínom podávania žiadostí na rok 2021 je 31....

Plánované výzvy26. 03. 2019

ITMS+ 2014 EUROFONDY

Vyhlásené výzvy26. 03. 2019

EUROFONDY ITMS2014+