Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

APVV Slovensko – Česko RD 202105. 10. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

RUSKO - ŠTIPENDIUM NA 1- AŽ 10-MESAČNÝ VÝSKUMNÝ POBYT NA...27. 09. 2021

Dovoľujeme si vám oznámiť, že termín podávania žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody...

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na...27. 09. 2021

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2021 o 16:00 hod.

APVV VV 202115. 09. 2021

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

Hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe...17. 06. 2021

Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna budú...

Séria informačných dní Európskej komisie16. 06. 2021

Európska komisia spúšťa sériu online informačných dní k jednotlivým častiam 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie „Horizont Európa„.

EK zverejnila pracovné programy16. 06. 2021

Dokumenty obsahujú prehľad výziev, podmienky výziev či rozpočet a typ akcie (projektu). Európskej komisie predpokladá, že prvé výzvy sa otvoria už 18. júna...

Kalendár oficiálnych informačných dní Horizon Europe02. 06. 2021

Kalendár oficiálnych informačných dní, tak ako je naplánovaný Európskou komisiou. Podujatie bude doplnené o partnerskú burzu. Ak máte rozpracované myšlienky,...

Vyhlásené výzvy02. 02. 2021

EUROFONDY ITMS2014+

Plánované výzvy02. 02. 2021

ITMS+ 2014 EUROFONDY