Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

Verejná výzva na predkladanie žiadostí určenú na podporu...05. 06. 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila a 31.5.2019 otvorila: „Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých...

Plánované výzvy26. 03. 2019

ITMS+ 2014 EUROFONDY

Vyhlásené výzvy26. 03. 2019

EUROFONDY ITMS2014+