Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

APVV výzva Slovensko – Kórea 201816. 04. 2018

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike...

ERC granty na rok 201810. 08. 2017

Predbežný harmonogram ERC grantov na rok...