Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne dianie v medzinárodných projektoch

NADVÄZOVANIE SPOLUPRÁCE - GLOBÁLNY NETWORKING FM UK: BRISBANE & SYDNEY & BRATISLAVA

Prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Dagmar Cagáňová, PhD. v rámci zahraničnej služobnej cesty na Asia Pacific Cities Summit & Mayo´s Forum APCS2023 navštívila aj austrálske univerzity a nadviazala medzinárodnú spoluprácu.

S The Griffith University Brisbane prebehli rokovania s p. dekankou, prof. Rosemary Stockdale, p. Jessica Chen a p. Sarah Dunstan, zodpovedné za medzinárodnú spoluprácu. Diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce, eventuálnych projektoch, z čoho sa črtajú rôzne možnosti spolupráce, začínajúc podpísaním Zmluvy o spolupráci (MOU).
https://www.griffith.edu.au

Na Queensland University Brisbane ju sprevádzala, bývalá absolventka Business Economics and Law, Faculty, p. Martha Steiner, pôvodom zo Slovenska, 12 rokov žijúca v Nórsku a aktuálne už 5 rokov pôsobiaca v Sydney spolu s jej manželom Julianom Steiner, odborníkom na oblasť IT, pochádzajúcim z Nemecka.
https://www.uq.edu.au

The University of Sydney je Univerzita v Sydney je v najnovšom rebríčku Times Higher Education World University 2024 na 60. mieste na svete. V domácom hodnotení je univerzita najvyššie hodnotenou inštitúciou v NSW a treťou najvyššie umiestnenou v Austrálii a na Novom Zélande. Prodekanka Dagmar Cagáňová sa stretla s doc. Davidom Oliverom, vedúcim Oddelenia pre stratégie, inovácie a podnikanie, Sydney Business School. Prezentovala možnosti nadviazania spolupráce s Fakultou managementu Univerzity Komenského (FM UK), ale aj ďalšími slovenskými a európskymi univezitami, nakoľko UK je v sieti medzinárodných univerzít ENLIGHT, ale aj vďaka jej bohatému globálnemu networkingu, na čo nasledovalo spontánne zoznámenie sa s pani dekankou, prof Leisa Sargent. Zistili, že majú identické tematické zameranie, multikultúrny manažment, rovnosť šancí a príležitostí, diverzita, inklúzia, čo môže predstavovať východisko pre ďalšiu odbornú spoluprácu v blízkej budúcnosti.
https://www.sydney.edu.au/

Dohodli sa, že vzájomne si prezdieľajú podklady o svojich inštitúciách, čo bude predstavovať základ pre ďalšie spoločné kroky.

Taktiež pani prodekanka uviedla kontext jej návštevy v Brisbane a Sydney v nadväznosti na jej pozvanú prednášku na Summite Smart City & EXPO na Taiwane v marci 2023, následné pozvanie od p. viceprimátorky, p. Julie Talty z Redland City na #ACPS2023, ako aj v kontexte pripravovaného #EAI Summit Smart Life 2023 v Bratislave v spolupráci s EAI, jej hlavným organizátorom, strategickým partnerom FM UK pod záštitou J.E. prezidentky Slovenskej republiky, p. Zuzany Čaputovej. Pozvala partnerské inštitúcie na ďalší ročník Summitu Smart Life 2024 do Európy.

Vyjadrila sa, že má dobrý pocit a je spokojná s rozbiehajúcou sa austrálsko-slovenskou spoluprácou na univerzitnej úrovni, ako aj ekonomicko-podnikateľskej, o čo prejavili mimoriadny záujem predovšetkým predstavitelia Brisbane City Council, Smart City Council Brisbane a Redland City, konkrétne v zastúpení p. viceprimátorky, p. Jinendra Khara či p. Wade Oestreicha, alebo prezidentom spoločnosti Ilocano di Australia, p. Christopherom Ramosom, ale aj mnoho ďalších…

Ako svoj postreh uviedla skutočnosť, že takmer polovica ľudí, s ktorými komunikovala, mala časť svojich predkov a priamych príbuzných európskeho pôvodu, čo ju prirodzene s nimi spájalo a zbližovalo napriek obrovskej geografickej vzdialenosti.

Na záver vyjadrila presvedčenie, že hoci sú to ambiciózne a náročné dlhodobé plány, ale so správnym tímom nadšených a zanietených odborníčok a odborníkov, určite nie nereálne.

Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií
Nadväzovanie spolupráce v Austrálií

ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023 (ACPS2023)

Prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, prof. Dagmar Cagáňová, reprezentujúca Slovenskú republiku a Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave, sa zúčastnila APCS 2023 v Brisbane v Austrálii na základe pozvania od pani viceprimátorky Redland City, p. Julie Talty, s ktorou sa zoznamila ako pozvaná rečníčka na Summite Smart City & EXPO na Taiwane v marci 2023.
P. Jinendra Khara, poradca pre ekonomický rozvoj a investície, ako aj strategické partnerstvá Redland City Council, ju sprevádzal na väčšine rokovaní pred i počas summitu.

Pôsobivé slávnostné zahájenie summitu, stretnutie primátorov, lídrov miest a mladých profesionálov s následným networkingom sa konalo v Brisbane City Hall, ktoré slávnostne otvoril Lord Mayor Councillor Adrian Schrinner, po ktorom nasledovala slávnostná otváracia recepcia.

Bola nastolená kľúčová téma “Ako zabezpečiť, aby naše mestá boli udržateľné, prosperujúce a zároveň skvelými miestami na život, prácu, zábavu, ale aj atraktívne pre jeho návštevníkov? “

O tejto téme sa živo diskutovalo i počas nasledujúch dní a zdieľali sa príklady dobrej praxe z celého sveta. Európa bola zastúpená po 1 partnerovi za Nemecko, Španielsko, Veľkú Britániu a Slovensko.

Brisbane, často označovaná ako „River City“, je prosperujúca metropola nachádzajúca sa na východnom pobreží Austrálie. Jej úžasné nábrežie je priam posiate modernými mrakodrapmi, čo mu dodáva jedinečnú a dynamickú črtu. V roku 2032 bude miestom Olympijských i Paralympijských hier.

Mesto sa môže pochváliť svojím podnikateľským zázemím, ale aj silným zameraním na vzdelávanie, inovácie a podnikanie od start-upov až po nadnárodné korporácie. Brisbane ponúka nekonečné možnosti pre profesionálov naprieč rôznymi odvetviami.

Prodekanka Cagáňová zhodnotila, že v Brisbane, 3. najväčšom meste Austrálie, na ňu zapôsobil silný zmysel pre komunitu. Miestni obyvatelia sú priateľskí a prívetiví a vytvárajú skutočné inkluzívne prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a rast mesta a ľudí navzájom.

Na summit nadväzujú jej návštevy 3 austrálskych univerzít: The Griffith University Brisbane, The Queensland University Brisbane, The University of Sydney.

ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023
ASIA - PACIFIC CITY SUMMIT & MAYOR’S FORUM 2023

KICK OFF MEETING BRUSEL - projekt ChemSkills

Chemskills Kick off Meeting
ChemSkills Kick off Meeting
ChemSkills Kick off Meeting

KICK-OFF MEETING, BRUSEL, BELGICKO

Prvý deň projektového mítingu grantovej schémy ERASMUS - Lump Sum Grants (LS), ktorého je Fakulta managementu UK súčasťou je úspešne za nami.

Projekt ChemSkills: enabling the green and digital skills transformation of the chemical industry je jeden zo 14 projektov, ktorý bol schválený v danej oblasti.
Ide o najväčšie projektové konzorcium zo 49 projektov, na ktorých som doposiaľ participovala. Konzorcium je tvorené z 33 partnertov a 2 asociovaných partnerov.

Cieľom projektu je rozvoj zručností, vzdelávacie tréningy pre všetky úrovne vzdelávania (re-skilling, up-skilling súčasnej pracovnej sily, i tej vysoko kvalifikovanej). Rok začiatku riešenia projektu je zhodou okolností práve Európskym rokom zručností, ktorý je zameraný na odbornú prípravu, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Projekt oficiálne začal 01.09.2023 a bude trvať 4 roky.

Na úvodnom stretnutí privítala členov konzorcia Emma Argutyan, generálna riaditeľka European Chemical Employers Group (ECEG).

Vnímanie projektu z perspektívy Európskej únie predstavila Emilie Venot, ChemSkills’ Project Officer z Európskej Komisie (EK). Prezentovala hlavnú iniciatívu v oblasti zručností EÚ, Pakt zručností. Povzbudila všetkých zúčastnených k registrácii a zapojeniu sa do poskytovania školení na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie.

Slovami Emilie Venot “ChemSkills predstavuje priekopnícky projekt, ktorý bude monitorovaný pod drobnohľadom EK”. Uvedomujeme si, aká veľka zodpovednosť je na našich pleciach. Na druhej strane človek ocení povzbudenie, ktoré sa všetkým partnerom dostalo vo forme jej výroku “Nebojte sa neúspechu. Aj to nám (EK) veľa napovie.“
 
Projekt následne komplexne zhrnula Anni Siltanen, ChemSkills', jeho projektová manažérka a následne sa predstavili všetci členovia konzorcia. Administratívny a finančný prehľad projektu prezentovali Chiara Foglio & Eleonora Isopo, ECEG sekretariát.


2. a 3. deň
KICK-OFF MEETING, BRUSEL, BELGICKO
-    Prezentácie lídrov pracovných balíkov WP 1-4.
-    Brainstorming WP 5-10 v paralelných sekciách.
-    Prezentácia výsledkov sub-WP 5-10.
-    Diskusia.
-    Zhrnutie a budúce smerovanie.
-    Záverečné odporúčania a poznámky.
-   
Opätovne by som chcela vyjadriť poďakovanie organizátorom za výbornú organizáciu, ale i celému konzorciu za vynikajúcu spoluprácu, tvorivú a priateľskú atmosféru. Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tak skvelého tímu.


FM UK a Summit Smart Life v médiách

Smart Life Summit in TV JOJ
Smart Life Summit in TV JOJ
Smart Life Summit in TV JOJ

SMART LIFE SUMMIT v Televízii JOJ
Link na záznam: https://www.noviny.sk/.../f27c1dee-c396.../smart-life-summit

SMART LIFE SUMMIT
Záštitu nad 10. ročníkom summitu prevzala J.E. pani prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.


Smart Life Summit je organizovaný European Alliance for Innovation - EAI v spolupráci s Fakulta managementu UK. Ďalšími partnermi podujatia z akademického prostredia sú Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Summit sa bude konať 24.-26.10.2023 v Bratislave, v hoteli Radisson Blue Carlton Hotel, Bratislava.

Cieľom summitu je:

  • zdieľať nové poznatky o vývoji, výskume a využiteľnosti inteligentných technológií, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť, kvalitu zdravia a udržateľnú mobilitu,
  • vytvoriť platformu pre vzájomnú spoluprácu naprieč odvetviami a
  • hľadať praktické inovatívne riešenia pre budúcnosť miest a života na Slovensku i v zahraničí.

Summit bude pozostávať z 3 dňového programu a viacerých medzinárodných vedeckých konferencií.

Výnimočný interdisciplinárny charakter summitu, ktorý spája odborníkov z akademickej obce, z priemyselnej a podnikateľskej sféry, zo samospráv, miest a obcí, ako aj z veľvyslanectiev rôznych krajín sveta.

Tento pestrý trojdňový program bude pozostávať z prezentácií výskumných prác o najnovších poznatkoch v oblasti umelej inteligencie, bezpečnosti, udržateľnej mobility a energetiky, interaktívnych panelov a diskusií, ktorý je zárukou zaujímavých prednášok, inovatívnych prístupov a netradičných riešení.

Zaujímavosťou tohto 10. ročníka bude súťaž Young Bright Minds, ktorej sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov a súťažiť v rámci STEM, do 30.9. 2023 je možné zasielať práce, viac informácií je na stránke summitu https://smartlifesummit.org/.

COST - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE

zasadnutie COST MC/WG
zasadnutie COST MC/WG
zasadnutie COST MC/WG
zasadnutie COST MC/WG

ZASADNUTIE COST - MEDZINÁRODNÝ RIADIACI VÝBOR, NIKÓZIA, CYPRUS

Na základe nominácie do Riadiaceho výboru (https://sdu.sk/EmuQX) v COST/ Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) projekt “Work inequalities in later life redefined by digitalization” [CA21107 SK] som mala možnosť reprezentovať Slovensko a spolu s ďalšími členmi konzorcia zúčastniť sa:
-    zasadnutia 3. riadiaceho výboru (MC),
-    stretnutia 5 pracovných skupín (WG),
-    otváracej konferencie, kde boli prezentované všetky pracovné balíky projektu (WP).

Diskutované témy:
-    Digitálne a sociálne nerovnosti - smerovanie k syntéze súčasných vedomostí.
-    Reporty jednotlivých krajín v rámci konzorcia.
-    Technostres v akademickom prostredí.
-    Smerovanie Európskej Únie v oblasti digitálnych zručností a zamestnanosti.
V závere 1. dňa rokovaní som predstavila Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko v medzinárodnom kontexte a zároveň pozvala všetkých zúčastnených na ďalšie stretnutie Riadiaceho výboru, ktorého súčasťou bude i Training School či Policy Workshop v dňoch 24.-26.4.2024 do Bratislavy na pôdu Fakulty managementu UK.

Zaujímavosťou je, že to bude presne 1/2 roka po Smart Life Summite v termíne 24.-26.10.2023, na ktorý boli všetci účastníci COST konzorcia srdečne pozvaní, https://smartlifesummit.org/.

Počas celého stretnutia panovala profesionálna, tvorivá a zároveň príjemná a priateľská atmosféra. Už teraz sa všetci členovia konzorcia tešíme na najbližšie spoločné rokovanie v Bratislave, hoci pred nami nie je ľahká úloha v pozícii organizátora a hostiteľa.

Po úspešnom projektovom rokovaní v Nikózii nás zajtra čaká ďalší kick off meeting nového projektu v Bruseli.

COST - Nominácia

COST NOMINÁCIA, MEDZINÁRODNÁRODNÁ
PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCA A DIGITALIZÁCIA

S radosťou som prijala nomináciu do riadiaceho výboru COST za Slovensko v medzinárodnom konzorciu projektu s názvom “Work inequalities in later life redefined by digitalization” [CA21107 SK] v trvaní do 31. októbra 2026, http://digineteu.eu/
COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) prepája výskumné iniciatívy naprieč Európou i za jej hranicami a umožňuje tak výskumníčkám/výskumníkom, inovátorkám/inovátorom zdieľať kreatívne nápady v akejkoľvek oblasti vedy a techniky.
Teším sa na stretnutie riadiaceho výboru a otváraciu konferenciu, ktorej sa zúčastním spolu s kolegyňou, Ing. Natáliou Horňákovou, PhD. za Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Súčasťou mítingov budú aj workshopy, či príležitosti na vytváranie sietí na Frederick University, 7, Y. Frederickou Str., Pallouriotisa, 1036 Nicosia, Cyprus v nasledujúcich dňoch.
Zároveň si uvedomujeme množstvo práce a úsilia, čo s projektom súvisí.
O chvíľu začína nový akademický rok a s ním spojené nové začiatky, výzvy a povinnosti. Veríme, že to úspešne zvládneme.

Cost nominácia prezentovaná na FB: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f5nB99e75wLMfqLPowy4W8getGJuoNnfrBWLeY1e4oho5ui3jhVPGRf2XarAEkHvl&id=100000510162105

Cost nominácia prezentovaná na LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/dagmar-caganova-a3939617_cost-science-research-activity-7105051748737679361-8vvg?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Cost nominácia prezentovaná na Instagrame: https://www.instagram.com/p/Cw0ifjOq4S9/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

 

 

COST nominacia prof_Caganova