Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy do ročníkov na akademický rok 2019/2020

Zápisy na denné štúdium do ročníka v akademickom roku 2019/2020

  Dátum čas učebna  
1. r. Bc. 3. 9. ,  4. 9. 2019 o 9,00 2,12  
2. r. Bc 5.9.2019 o 9,00 12  
3. r. Bc. 12.9.2019 o 9,00 12  
1. r. Mgr 6.9.2019 o 9,00 12 absolventi FM
1. r. Mgr 13.9. a 16. 9. 2019 o 9,00 12 absolventi z iných VS
2. r. Mgr 9.9.2019 o 9,00 12  

Zápisy na externé štúdium do ročníka v akademickom roku 2019/2020

  Dátum čas učebna  
1. r. Bc. 11.9.2019 o 14,00 2,12  
2. r. Bc. 2.9.2019 o 14,00 12  
3. r. Bc. 12.9.2019 o 14,00 12  
1. r. Mgr. 10.9.2019 o 14,00 12 absolventi z FM UK
1. r. Mgr. 10.9.2019 o 14,00 2 absolventi z iných VS
2. r. Mgr. 9.9.2019 o 14,00 12  
3. r. Mgr. 5.9.2019 o 14,00 12  

Nahradné termíny zápisov pre študentov zapisujúcich sa do vyšších ročníkov

Študenti, ktorí sa neprišli zapísať v riadnom termíne, môžete sa prísť zapísať v náhradnom termíne na Študijné odd. 3. poschodie od 16. 9. 2019  do 19. 9.  2019 v úradných hodinách.

Úradné hodiny počas semestra
Pondelok od 13:00 do 16:00
Utorok, Streda, Štvrtok od 9:00 do 12:00
Riadny termín  zápisu pre študentov prijatých na denné magisterské štúdium (absolventi iných VŠ)

Študenti zapisujúci sa do 1. ročníka  denného magisterského štúdia absolventi iných VŠ sa prídu zapísať 16. 9. 2019 o 9:00 v učebni 12.
Náhradný termín
Študenti zapisujúci sa do 1. ročníka  externého  magisterského štúdia sa prídu zapísat 19. 9. 2019 o 14,00 v učebni 12.
Študenti zapisujúci sa do 1. ročníka  externého  bakalárskeho  štúdia sa prídu zapísat 18. 9. 2019 o 14,00 v učebni 12.