Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre študentov

Základné technické predpoklady

Študent musí mať pre riadne absolvovanie štátnej záverečnej skúšky dištančnou metódou k dispozícii potrebné technické vybavenie a to najmä počítač alebo notebook s mikrofónom, reproduktorom a kamerou so stabilným sieťovým pripojením. Nie je možné, aby sa študent pripájal na štátnu skúšku pomocou mobilného telefónu, či tabletu.

Študent je povinný počas celej doby trvania štátnej záverečnej skúšky od pripojenia až po odpojenie, najmä počas prípravy a odpovede mať zapnutú kameru a mikrofón, ak mu nebolo povedané inak.

Pokiaľ je to možné, odporúča sa pevné sieťové pripojenie (t. j. pripojenie pomocou kábla). Bezdrôtové pripojenie WiFi odporúčame iba v takých prípadoch, keď to nie je možné zabezpečiť inak.

V prípade, že využívate pre absolvovanie štátnej záverečnej skúšky notebook odporúčame uistiť sa, že je dostatočne nabitá batéria, v ideálnom prípade, že je notebook počas celej štátnej záverečnej skúšky pripojený do elektrickej siete (pripojený na tzv. nabíjačke).

Pre riadne absolvovanie štátnej skúšky je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu MS Teams. Návod k inštalácii nájdete na webovej stránke CIT FM UK.

Pripájať sa k videohovoru štátnej záverečnej skúšky prostredníctvom webového rozhrania MS Teams (cez internetový prehliadač) je pre študentov absolvujúcich štátnu záverečnú skúšku zakázané.

Priebeh štátnej skúšky

Najneskôr 1 deň pred štátnou skúškou bude študent zaradený do tímu v MS Teams, ktorý bude určený pre absolvovanie štátnej záverečnej skúšky. V prípade, že sa tak nestane je potrebné kontaktovať tajomníka štátnicovej komisie, do ktorej bol študent podľa rozpisu zaslaného zo študijného oddelenia zaradený.

V tomto tíme nevykonávate žiadnu aktivitu, t. j. nevytvárate stretnutia (videohovory), nevytvárate príspevky (statusy) a pod.

V deň štátnej záverečnej skúšky sa môžu pripojiť do videohovoru všetci študenti na tzv. príhovor predsedu štátnicovej komisie, ktorý sa môže konať na začiatku štátnej záverečnej skúšky.

Študenti sa po skončení príhovoru predsedu komisie odpoja od videohovoru. Odpovedajúci študenti sa neprihlasujú do videohovoru sami, ale budú pozvaní administrátorom.

Je preto nevyhnutné, aby boli všetci študenti neustále dostupní online počas celej doby trvania štátnej záverečnej skúšky a pripravení na odpoveď prostredníctvom videohovoru.

Študent sa bezprostredne po pripojení do videohovoru, v ktorom bude vykonávať štátnu záverečnú skúšku, preukáže svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na webkameru). Následne bude študent vyzvaný, aby ukázal svoje bezprostredné okolie pre overenie, či sa študent nachádza v miestnosti sám a či sa v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú nepovolené pomôcky. Študent môže byť taktiež vyzvaný, aby zdieľal obrazovku zariadenia, na ktorom bude vykonávať štátnu záverečnú skúšku a preukázal tak, že sa na jeho zariadení nenachádzajú nepovolené pomôcky. Ďalej bude študent usmernený administrátorom alebo inou poverenou osobou.

Študent pri odpovedi musí hovoriť nahlas, zrozumiteľne a priamo na mikrofón v takej vzdialenosti od mikrofónu, aby prenos zvuku nebol rušený a plynulý. V prípade, že zvuk pri odpovedi hapruje odporúčame, aby ste pristúpili bližšie k mikrofónu.

Počas celej doby prípravy a samotnej odpovede musí byť študent v miestnosti sám, musí mať počas celého prenosu zapnutý mikrofón a webkameru, ktorá ho sníma, a okrem zariadenia používaného na videohovor nesmie používať žiadne iné elektronické, informačno-komunikačné technológie (napr. mobilný telefón, tablet, hodinky a pod.) a ani študijné materiály. Tiež nesmie použiť rozostrenie obrazu pozadia alebo iné ako reálne pozadie snímaného obrazu webkamerou.

Nastavenie MS Teams

Pre úspešné absolvovanie štátnej záverečnej skúšky je potrebné, aby ste mali funkčnú kameru, mikrofón a reproduktory. Odporúčame, aby ste si v dostatočnom predstihu otestovali vaše zariadenia pomocou integrovaných nástrojov aplikácie MS Teams.

Pokračujte na návod.

 

V prípade, že bude nutné, aby ste zdieľali obrazovku počas štátnej záverečnej skúšky odporúčame, aby ste si prešli krátky návod pre spustenie a zastavenie zdieľania obsahu v aplikácii MS Teams. V prípade, že využívate Mac sme pripojili aj krátky návod, ako povoliť zdieľanie obrazovky v systémových nastaveniach.

Pokračujte na návod.