Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky dištančnou metódou

Vzhľadom na potrebu vykonávať v niektorých prípadoch štátne skúšky prostredníctvom dištančnej metódy boli vypracované návody, postupy a usmernenia Centrom informačných technológií FM UK, ktoré sa konajú prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Všeobecné informácie a pokyny

Pokyny pre študentov nájdete v bočnom panely. Tieto pokyny sa venujú iba technickému zabezpečeniu štátnych záverečných skúšok.

Všetky ostatné náležitosti sú plne v kompetencii študijného prodekana a študijného oddelenia.

Pokyny a informácie pre verejnosť

Verejnú časť štátnej skúšky je možné sledovať online prostredníctvom živého prenosu pomocou služby MS Teams. Pre širokú verejnosť nie je potrebné, aby čokoľvek inštalovala alebo sa registrovala. Verejná časť štátnej skúšky bude dostupná cez webový odkaz, ktorý bude dostupný na webovom sídle fakulty.

Prosíme verejnosť, aby si pred vstupom do online prostredia vypla videokameru a mikrofón a nenarušila tak priebeh štátnej skúšky. V prípade porušenia týchto nariadení bude návštevník odstránený moderátorom z online vysielania štátnej skúšky.

Po kliknutí na odkaz danej štátnej skúšky budete zaradený do "čakárne". Vyčkajte na akceptáciu moderátorom. Riaďte sa pokynmi moderátora. Niektoré časti štátnej skúšky sú neverejné, preto Vás môže moderátor odpojiť.

Verejnosti odporúčame, aby sa pripájala prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge.