Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o bakalárske štúdium zo zahraničia

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý maturoval v zahraničí, predloží: 

• prihlášku
• CV
• nostrifikované maturitné vysvedčenie

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.

Pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku:

Prijímacia skúška v slovenskom jazyku
na študijný program manažment je z matematiky a angličtiny
na študijný program medzinárodný manažment aj z francúzštiny resp. nemčiny

Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku:

Prijímacia skúška v anglickom jazyku
na študijný program manažment je z matematiky a angličtiny

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je 1 990 € za kalendárny rok.
Bežná dĺžka bakalárskeho štúdia v dennej forme je 3 roky.

Postup pre uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní

Informácie ohľadom nostrifikácie získate na Okresnom úrade Bratislava - Odbor školstva: http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvo