Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 5.9.2023

Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN
Kód na výsledky body z PK výsledok
IMA059AH 75 prijatý
IMA059CT           --- neprijatý (neúčasť)
MN059FO 36 neprijatý
MN059LE          --- neprijatý (neúčasť)
MN059SP 85 prijatý
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment a ŠP stratégia a podnikanie - MN a SPO
Kód na výsledky body z PK výsledok
MN059RX 80 prijatý
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP stratégia a podnikanie - SPO
Kód na výsledky body z PK výsledok
MN059VZ 65 prijatý
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - IMA
Kód na výsledky body z PK výsledok
MN059WK --- neprijatý (neúčasť)

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT

bakalársky stupeň štúdia zo dňa 27. 6. 2023

PRIJATÍ UCHÁDZAČI :
ID uchádzača BODY spolu
1374888 84,54

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP PODNIKANIE

bakalársky stupeň štúdia zo dňa 27. 6. 2023

PRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača BODY spolu
1344358 103,24
1350576 93,24
1353983 80,92
1374241 78,65
1374940 88
1375410 67,75
1377049 64,51
1377104 102,93
1377896 132,2
1378124 127,75
1378160 115,49
1378640 105,49
1378894 88,62
1378943 67,88
1379332 133,13
1379533 74,39
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača BODY spolu body ANG body MAT
1353762 82,43 78,43 4
1365163 21,98 21,98 0
1378653 24 0 24,00
1379540 38,5 31,5 7

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 27. 06. 2023

Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN

Kód na výsledky body z PK výsledok
MN276AH 75 prijatý
MN276CT 90 prijatý
MN276FO 75 prijatý
MN276LE 90 prijatý
MN276SP 65 prijatý
MN276RX 80 prijatý
MN276VZ 80 prijatý
MN276WK 100 prijatý
MN276AG 95 prijatý
MN276YB 100 prijatý
MN276FE 75 prijatý
MN276LS 92 prijatý
MN276UX 85 prijatý
MN276QK 62 prijatý
MN276HE 65 prijatý
MN276GB 67 prijatý
MN276ST 64 prijatý
MN276AE 65 prijatý
Kód na výsledky body z PK výsledok
MN276NR 35 neprijatý

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 28. 06.2023

Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN

Kód na výsledky body z PK výsledok
MN286CR 83 prijatý
MN286FG 62 prijatý
MN286KS 89 prijatý
MN286JV 60 prijatý
MN286RM 62 prijatý
MN286CK 73 prijatý
 
Kód na výsledky body z PK výsledok
MN286PH 28 neprijatý
MN286EK 40 neprijatý
MN286UD 24 neprijatý
MN286XZ 31 neprijatý
MN286PS 8 neprijatý
MN286NO 0 neprijatý

 


Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP stratégia a podnikanie - SPO

Kód na výsledky body z PK výsledok
SPO286SX 63 prijatý
Kód na výsledky body z PK výsledok
SPO286HE 0 neprijatý

Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - IMA

Kód na výsledky body z PK výsledok
IMA286XE 100 prijatý
IMA286YD 61 prijatý

Uchádzači Bc. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - Im

Kód na výsledky body z PK výsledok
Im286LR 100 prijatý
Im286KZ 100 prijatý
Im286MO 100 prijatý
Im286PS 97 prijatý
Im286HW 99 prijatý
Kód na výsledky body z PK výsledok
Im286QS 0 neúčasť
Im286GM 0 neúčasť

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT

bakalársky stupeň štúdia    
13.6.2023    
    
PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

ID uchádzača BODY spolu
1370222 76,04
1375279 147,55

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP PODNIKANIE

bakalársky stupeň štúdia    
13.6.2023    
    
PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

ID uchádzača BODY spolu
1367614 65,83

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT

bakalársky stupeň štúdia    
13.6.2023    
    
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:

ID uchádzača BODY spolu body ANG body MAT
1373469 46,26 34,26 12

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT

bakalársky stupeň štúdia
6.6.2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača BODY spolu
1302773 92,03
1321028 75,9
1322052 77,32
1329722 111,85
1329868 79,29
1331816 93,08
1334478 74,85
1340553 99,42
1343003 121,03
1347352 147,75
1348502 103,58
1349006 126,31
1349943 126,75
1350734 117,53
1352535 158,67
1352809 110,5
1353173 93,96
1353275 116
1357845 149,58
1358816 119,71
1358859 127,91
1362004 87,53
1362206 121,89
1363118 137,7
1363128 98,76
1363151 80,55
1363233 100,79
1363237 114,67
1363300 63,84
1363304 120,16
1363392 137
1363399 110,75
1363669 113,67
1363722 118,22
1363839 124,28
1363998 77,51
1364013 111,72
1364432 151,14
1364515 115,57
1364717 84,06
1364923 105,81
1364925 124,4
1365001 148,78
1365056 73,5
1365211 94,54
1365228 127,26
1365338 119,89
1365540 106,02
1365550 133,63
1365708 123,43
1365949 126,16
1365975 112,5
1366031 94,45
1366052 107,64
1366459 90,71
1366791 99,74
1367536 116,25
1367560 126,52
1367589 112,45
1367687 99,43
1367939 91,21
1367946 147,88
1367986 118,5
1367987 76,84
1367991 93,5
1368192 150,68
1368305 96,3
1368339 104,64
1368390 121,72
1368481 84,94
1368550 99,29
1368644 85,79
1368905 93,18
1369002 84,91
1369046 143
1369178 89,56
1369516 95,77
1369532 108,71
1369574 89,12
1369633 123,79
1369908 152,65
1369935 101,67
1370421 130,31
1370606 111,55
1370664 120,28
1370869 120
1370884 106,11
1370927 119,89
1371010 135
1371034 136,94
1371038 98,5
1371096 119,78
1371177 112,19
1371208 128,62
1371230 96,58
1371463 145,46
1371469 97,73
1371498 127,51
1371732 122,22
1371816 134,71
1371938 102,22
1372042 101,5
1372099 141,17
1372343 117,41
1372385 157,17
1372434 126,89
1372471 95,84
1372479 65,36
1372491 114,43
1372560 167,63
1372590 100,76
1372609 69,83
1372650 115,15
1372744 120,33
1372836 107,1
1372915 93,66
1372920 90,83
1372950 95,08
1372957 78,78
1373002 149,3
1373023 118,79
1373025 138,42
1373082 92,48
1373119 78,63
1373120 105,54
1373122 93,36
1373201 76,71
1373288 107,03
1373291 91,18
1373323 82,1
1373463 146
1373595 97,59
1373721 82,67
1373898 119,28
1373986 116,24
1374042 88,33
1374051 84,97
1374062 109,46
1374067 158,1
1374102 102,54
1374251 77,6
1374276 66,81
1374306 139,33
1374462 62,91
1374511 85,5
1374537 92,74
1374690 80,88
1374732 104,67
1374743 122,75
1374798 96,59
1374867 145,55
1374882 88,26
1374897 118,71
1375079 128,06
1375083 147
1375125 119,41
1375185 117,56
1375213 95,38
1375237 97,33
1375289 83,48
1375359 130,81
1375365 140,03
1375371 67,47
1375389 130,24
1375392 97
1375428 74,84
1375450 140,67
1375470 124,3
1375535 83,53
1375558 141,7
1375573 84,27
1375604 142,32
1375607 75,2
1375646 124,88
1375654 122
1375669 140,83
1375680 147,37
1375686 109,21
1375699 114,46
1375762 100,9
1375834 111,38
1375928 75,23
1375933 144
1375959 127,98
1375981 122,92
1375991 93,54
1375999 131,67
1376007 105
1376097 119,34
1376107 109,5
1376137 104,11
1376139 106,79
1376174 133,75
1376227 60,3
1376237 62,88
1376291 106,43
1376317 137,63
1376348 103,22
1376390 110,28
1376400 127,33
1376504 119,7
1376566 62,17
1376618 116,8
1376643 91,63
1376664 68,68
1376666 96,31
1376697 60,18
1376702 139,68

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP PODNIKANIE

bakalársky stupeň štúdia
6.6.2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI :
ID uchádzača BODY spolu
1288033 99,5
1329292 108,6
1331209 118,78
1341345 116,77
1346131 100,96
1350882 144,41
1351410 148,72
1353484 139,14
1360858 105,46
1361264 63,08
1362600 146,33
1364688 116,13
1365751 81,56
1366652 84,05
1367193 95,57
1367671 125,8
1367779 134,67
1368026 116,65
1368568 121
1369386 112,53
1370091 143,43
1370210 98,43
1370363 76,58
1371438 96,09
1371448 131,13
1371709 98,64
1373257 93,89
1373326 98,55
1373352 88,84
1373651 110,82
1373803 78,63
1374250 94,39
1374300 103,92
1374515 78,87
1374563 102,11
1374684 97,81
1375478 86,84
1375479 118,35
1375504 82,73
1375566 61,01
1375622 77,81
1375689 169,33
1375694 145,25
1375726 109
1375789 110,46
1375829 127,33
1375970 119,3
1376180 92,96
1376395 113,9
1376685 138
1376695 104,64
1376708 93,84

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT A ŠP PODNIKANIE

bakalársky stupeň štúdia
6.6.2023
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI :
ID uchádzača BODY spolu body ANG body MAT
1328489 71,62 63,62 8
1356148 35,08 31,08 4
1362138 70,45 70,45 0
1365819 56,58 52,58 4
1366047 58,93 54,93 4
1366712 32,76 32,76 0
1367716 39 12,67 26,33
1367805 43,6 40,6 3
1367984 54,89 36,89 18,00
1367988 54,3 37,63 16,67
1371153 32,15 24,15 8
1371967 75,64 71,64 4
1372383 46,58 38,58 8
1372510 43,95 31,95 12,00
1373783 64,33 60,33 4
1373900 55,45 51,45 4
1374171 75,89 71,89 4
1374292 57,58 36,91 20,68
1374295 62,07 62,07 0
1374422 63,62 54,62 9
1374454 66,86 58,19 8,67
1374781 48,94 29,94 19,00
1374995 66,06 57,39 8,67
1375179 32,54 32,54 0
1375364 55,22 50,55 4,67
1375401 66,81 58,14 8,67
1375406 84,6 77,6 7
1375639 44,85 32,18 12,67
1375880 48,87 42,87 6
1375881 53,48 41,48 12,00
1375927 58,89 42,89 16,00
1376004 83,16 74,49 8,67
1376136 52,04 17,37 34,67
1376144 49,6 36,6 13,00
1376238 24,4 20,4 4
1376466 64,14 54,81 9,33
1376478 78,3 70,3 8
1376498 55,2 51,2 4
1376607 58,9 51,9 7
1376678 58,43 58,43 0

Výsledky prijímacieho konania – ŠP medzinárodný manažment

ŠP medzinárodný manažment - francúzsky program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 10.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:
    
1.    FP1005202312
2.    FP10052023362
3.    FP1005202339
4.    FP1005202341
5.    FP1005202377
6.    FP1005202378
7.    FP1005202386
8.    FP1005202392
        
        
ŠP medzinárodný manažment - nemecký program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 10.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:
    
1.    NP1005202316
2.    NP1005202323    
3.    NP1005202324
4.    NP1005202338
5.    NP1005202339
6.    NP1005202367
7.    NP1005202372
8.    NP1005202376
9.    NP1005202391
10.    NP1005202397

Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho pohovoru:
1.    NP1005202344
2.    NP1005202307
3.    NP1005202302    

ŠP medzinárodný manažment - nemecký program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 11.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:    
    
1.    NP1105202304
2.    NP1105202325
3.    NP1105202333
4.    NP1105202346
5.    NP1105202361
6.    NP1105202365
7.    NP1105202369
8.    NP1105202378
9.    NP1105202381
10.    NP1105202397
11.    NP1105202399

Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho pohovoru:
1.    NP1105202392