Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o zápise

1. ročník BAKALÁR - DENNÉ ŠTÚDIUM

Informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu manažment, podnikanie, medzinárodný manažment o zápise na akademický rok 2022/2023

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia (denná forma) sa bude konať dňa 06. septembra 2022 (v utorok) od 09:00 hod., v učebni č. 12, 3. poschodie FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať o zápis v náhradnom termíne na sofm.uniba.sk
Náhradné termíny riadneho zápisu na štúdium budú v septembri 2022 individuálne – po dohode s referentom Mgr. Petrom Šúrekom - surek6uniba.sk.

1. ročník MAGISTER - DENNÉ ŠTÚDIUM

Informácie pre študentov 1. ročníka denného magisterského štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu manažment, stratégia a podnikanie, medzinárodný manažment o zápise na akademický rok 2022/2023

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka denného magisterského štúdia (denná forma) sa bude konať dňa 08. septembra 2022 (vo štvrtok) od 09:00 hod., v učebni č. 12, 3. poschodie FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať o zápis v náhradnom termíne na sofm.uniba.sk
Náhradné termíny riadneho zápisu na štúdium budú v septembri 2022 individuálne – po dohode s referentkou Danielou Slanou - daniela.slanafm.uniba.sk.

1. ročník BAKALÁR - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Informácie pre študentov 1. ročníka externého bakalárskeho štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu manažment o zápise na akademický rok 2022/2023

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka externého bakalárskeho štúdia sa bude konať dňa 24. augusta 2022 (v stredu) od 15:00 hod., v učebni č. 2, 2. poschodie FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať o zápis v náhradnom termíne na so@fm.uniba.sk
Náhradné termíny riadneho zápisu na štúdium budú v septembri 2022 individuálne – po dohode s referentkou Mgr. Andreou Daňovou – andrea.danovafm.uniba.sk

1. ročník MAGISTER - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Informácie pre študentov 1. ročníka externého magisterského štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu manažment o zápise na akademický rok 2022/2023

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka externého magisterského štúdia sa bude konať dňa 24. augusta 2022 (v stredu) od 15:00 hod., v učebni č. 12, 3. poschodie FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať o zápis v náhradnom termíne na so@fm.uniba.sk
Náhradné termíny riadneho zápisu na štúdium budú v septembri 2022 individuálne – po dohode s referentkou Mgr. Eleonórou Feciškovou – eleonora.feciskovafm.uniba.sk