Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o zápise

Informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu manažment a podnikanie o zápise na akademický rok 2022/2023


Prezenčný zápis
študentov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať dňa 06. septembra 2022 (v utorok) od 09:00 hod. v priestoroch Fakulty managementu, Odbojárov 10, Bratislava.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať o zápis v náhradnom termíne na sofm.uniba.sk
Náhradné termíny riadneho zápisu na štúdium budú v septembri 2022 individuálne – po dohode s referentom Mgr. Petrom Šúrekom.