Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vzorové a modelové testy

Vzorové testy pri prestupe

Vzorové testy na prijímacie skúšky na denné magisterské štúdium pre uchádzačov o štúdium z iných VŠ a zahraničných uchádzačov

Vzorový test z predmetu Anglický jazyk

Vzorový test z predmetu Štatistika

Vzorový test z predmetu Štatistické metódy

Vzorový test z predmetu Finančná matematika

Vzorový test z predmetu Matematika 1

Vzorový test z predmetu Matematika 2

Vnútorný predpis č. 6/2019
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium

<output>Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium </output>

<output>Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium </output>