Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na program Medzinárodný manažment

    
ŠP medzinárodný manažment -  francúzsky program
        
Na základe prijímacieho konania zo dňa 4.5.2022 sú prijatí títo uchádzači:
        
    04052022001F    
    04052022002F    
    04052022003F    
    04052022004F    
    04052022005F    
    04052022006F    
    04052022007F    
    04052022008F    
    04052022009F    
        
        
ŠP medzinárodný manažment -  nemecký program
        
Na základe prijímacieho konania zo dňa 2.5.2022 sú prijatí títo uchádzači:
        
    02052022001    
    02052022002    
    02052022004    
    02052022005    
    02052022006    
    02052022007    
    02052022008    
    02052022009    
    02052022010    
    02052022011    
    02052022012    
    02052022013    
    02052022014    
    02052022015    
    02052022016    
    02052022017    
        
        
ŠP medzinárodný manažment -  nemecký program
        
Na základe prijímacieho konania zo dňa 4.5.2022 sú prijatí títo uchádzači:
        
        
04052022001
04052022002
04052022003
04052022004
04052022007
04052022008
04052022009
04052022010
04052022011
04052022012
04052022013
04052022014

Nie sú prijatí títo uchádzači:

04052022005
04052022006
04052022015