Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vzorové a modelové testy

Vzorové testy pri prestupe

Vzorový test na prijímacie skúšky na denné magisterské štúdium pre uchádzačov o štúdium z iných VŠ a zahraničných uchádzačov

Vzorový test pri prestupe študenta na denné bakalárske štúdium

Informačný list predmetu Anglický jazyk pre manažérov I., II., III.