Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, pri podaní elektronickej prihlášky: 32 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

IBAN účty