Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači, aj tento akademický rok Vám ponúkame možnosť vyplniť si prihlášku na prijímacie konanie elektronicky.

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR
Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 80 EUR
Prijímacie konanie na externú formu štúdia: 20 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je nevratný

Elektronická prihláška poskytuje komfort a jednoduchšie spracovanie:

1. nemusíte kupovať tlačivo, hotovú prihlášku si vytlačíte zo systému
2. máte istotu, že nedôjde k chybnému prepisu z ručne vypísanej prihlášky
3. máte istotu, že evidujeme vašu elektronickú prihlášku, ak by z rôznych dôvodov nebola vaša vytlačená prihláška doručená na fakultu
4. systém vám umožňuje sledovať stav spracovania prihlášky

AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

Fakulta odporúča, aby uchádzači využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2022/2023

Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na študijné oddelenie: +421 2 9021 2123, 2126, 2127, 2091