Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači, aj tento akademický rok Vám ponúkame možnosť vyplniť si prihlášku na prijímacie konanie elektronicky.
Poplatok za prijímacie konanie je 40 €. V prípade podania elektronickej prihlášky je suma nižšia a to 32 €.
Elektronická prihláška poskytuje komfort a jednoduchšie spracovanie:

1. nemusíte kupovať tlačivo, hotovú prihlášku si vytlačíte zo systému
2. máte istotu, že nedôjde k chybnému prepisu z ručne vypísanej prihlášky
3. máte istotu, že evidujeme vašu elektronickú prihlášku, ak by z rôznych dôvodov nebola vaša vytlačená prihláška doručená na fakultu
4. systém vám umožňuje sledovať stav spracovania prihlášky

Popisné texty k jednotlivým termínom

AMN - Mgr. denné - SP manažment - výučba v anglickom jazyku - spoplatnené štúdium/  language of teaching: English language - The fee for one full academic year is 3500 €.

Am - Bc. denné - SP manažment - výučba v anglickom jazyku - spoplatnené štúdium/ language of teaching: English language - The fee for one full academic year is 3 000 €.


MN- Mgr. denné - SP manažment - občania SR - výučba v slovenskom jazyku/ Mgr. full time - Management- foreign students- study in slovak language

IMN- Mgr. denné - SP medzinárodný manažment  - občania SR - výučba v slovenskom jazyku/ Mgr. full time - International Management- foreign students- study in slovak language


Sm- Bc. denné - SP manažment - občania SR - výučba v slovenskom jazyku/ Bc. full time - Management- foreign students- study in slovak language

Im- Bc. denné - SP medzinárodný manažment - občania SR - výučba v slovenskom jazyku/ Bc. full time - International management- foreign students- study in slovak language


Mbx - Bc. externé - SP manažment -výučba v slovenskom jazyku - spoplatnené štúdium

MX- Mgr. externé - SP manažment - výučba v slovenskom jazyku - spoplatnené štúdium

Po vyplnení stačí

 1. prihlášku vytlačiť,
 2. podpísať,
 3. doplniť dátum,
 4. priložiť požadované potvrdenia, životopis a potvrdenie o platbe
 5. poslať na adresu fakulty

  AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

  Fakulta odporúča, aby uchádzači využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

  Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2019/2020

  Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na študijné oddelenie: 02/501 17 465, 466, 489.