Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači, aj tento akademický rok Vám ponúkame možnosť vyplniť si prihlášku na prijímacie konanie elektronicky.
Poplatok za prijímacie konanie je 40 €. V prípade podania elektronickej prihlášky je suma nižšia a to 32 € pre denné štúdium.
Poplatok za prijímacie konanie  na externé štúdium sa neplatí.

Elektronická prihláška poskytuje komfort a jednoduchšie spracovanie:

1. nemusíte kupovať tlačivo, hotovú prihlášku si vytlačíte zo systému
2. máte istotu, že nedôjde k chybnému prepisu z ručne vypísanej prihlášky
3. máte istotu, že evidujeme vašu elektronickú prihlášku, ak by z rôznych dôvodov nebola vaša vytlačená prihláška doručená na fakultu
4. systém vám umožňuje sledovať stav spracovania prihlášky

Po vyplnení stačí

 1. prihlášku vytlačiť,
 2. podpísať,
 3. doplniť dátum,
 4. priložiť požadované potvrdenia, životopis a potvrdenie o platbe
 5. poslať na adresu fakulty

  AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

  Fakulta odporúča, aby uchádzači využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

  Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2020/2021

  Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na študijné oddelenie: +421 2 9021 2121, 2122, 2126.