Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o prijímacom konaní

1. stupeň - bakalárske štúdium


2. stupeň - magisterské štúdiumUchádzač o štúdium má možnosť CELOROČNE objednať alebo priamo zakúpiť v podateľni FM UK skriptá z matematiky a anglického jazyka na prípravu, ktoré obsahujú testy z minulých rokov. Bližšie informácie: Objednávky skrípt na prijímacie konanie