Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Posluchárne na FM UK

Umiestnenie posluchární na FM UK

HLAVNÁ BUDOVA
PRÍZEMIE
AULAprízemie v hlavnej budove  
   
2. poschodie - označenie A
A1 2. poschodie v hlavnej budove 
A2-IT 2. poschodie v hlavnej budove    
A3-IT 2. poschodie v hlavnej budove    
   
3. poschodie - označenie B
B1 3. poschodie v hlavnej budove   
B2 3. poschodie v hlavnej budove   
B3-IT 3. poschodie v hlavnej budove    
B4-IT 3. poschodie v hlavnej budove     
B5-IT 3. poschodie v hlavnej budove    
B6 3. poschodie v hlavnej budove
   
4. poschodie - označenie C
C1 4. poschodie v hlavnej budove   
C2 4. poschodie v hlavnej budove   
C3 4. poschodie v hlavnej budove   
C4 4. poschodie v hlavnej budove
C5 4. poschodie v hlavnej budove
C6 4. poschodie v hlavnej budove
   
PRÍSTAVBA
Prístavba - označenie D
vchod cez suterén hlavnej budovy, prípadne od lekárne cez bránu do dvora
D1 prístavba
D2 prístavba       
D3 prístavba       
D4 prístavba     
   
Knižnica FM UK sa nachádza v suteréne budovy prístavby.

ilustračné fotografie