Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Posluchárne na FM UK

Umiestnenie posluchární na FM UK

Posluchárne:
AULA prízemie v hlavnej budove  
p.2  2. poschodie v hlavnej budove 
p.3  3. poschodie v hlavnej budove
p.9 4. poschodie v hlavnej budove
p.10 4. poschodie v hlavnej budove
p.11 3. poschodie v hlavnej budove   
p.12 3. poschodie v hlavnej budove   
p.15 4. poschodie v hlavnej budove
p.16 4. poschodie v hlavnej budove   
p.17 4. poschodie v hlavnej budove   
p.18 4. poschodie v hlavnej budove   
305  3. poschodie v hlavnej budove   
LVT1 3. poschodie v hlavnej budove    
LVT2 3. poschodie v hlavnej budove    
LVT3 3. poschodie v hlavnej budove    
LVT4 3. poschodie v hlavnej budove     
LVT5 2. poschodie v hlavnej budove    
LVT6 2. poschodie v hlavnej budove    
Prízemie
U1  kocka     
U2  kocka       
U3  kocka       
U4  kocka  
    
I. poschodie
U5   kocka       
U6   kocka       
U10 kocka       
U11 kocka
        
19  prístavba (vchod od lekárne, prípadne cez suterén hlavnej budovy)  
20  prístavba       
21  prístavba       
22  prístavba     
Knižnica FM UK sa nachádza v suteréne budovy prístavby.

ilustračné fotografie