Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Návod na prihlásenie sa do pošty FM UK cez webové rozhranie

Každý študent FM UK má v poštovom systéme fakulty vytvorenú elektronickú poštovú schránku. Pridelením v tomto systéme sa e-mailová schránka stáva jedinou oficiálnou e-mailovou schránkou vyhradenou na komunikáciu študenta s fakultou. Všetky informácie týkajúce sa štúdia budú distribuované výhradne prostredníctvom tejto e-mailovej schránky a zo strany študenta budú akceptované požiadavky iba z tejto e-mailovej schránky. O dodržiavanie tohto ustanovenia sú povinní dbať všetci pedagógovia, všetky študijné referentky a ostatní zamestnanci FM UK, ktorí komunikujú so študentmi prostredníctvom elektronickej pošty. Odporúčame, aby si študenti pravidelne kontrolovali prijatú poštu cez webmail, alebo prostredníctvom nakonfigurovaného e-mail klienta na svojom PC, notebooku alebo mobilnom zariadení.

Na webovej stránke fakulty www.fm.uniba.sk, kliknúť na “Služby”, v hornom menu, následne Pošta - prihlásenie sa do Office 365. Na stránke CIT v pravom rohu je tlačítko "OFFICE 365 prihlásenie"

• prihlasovacie meno: meno.priezviskofm.uniba.sk
• prihlasovacie heslo: rodné číslo (10 číslic bez lomítka)