Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ako platiť školné

Ako platiť školné na FM UK v akademickom roku 2023/2024

Pripravili sme pre Vás tri možnosti úhrady školného:

A)     Úhrada ročného školného vo výške 100 % z celkového ročného školného najneskôr v deň zápisu na štúdium.

B)     Úhrada ročného školného v dvoch splátkach nasledovne:

  • prvú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 75 %1 z celkového ročného školného najneskôr v deň zápisu na štúdium,
  • druhú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 25 %2 z celkového ročného školného najneskôr do 28. februára 2024.

C)     Úhrada ročného školného v troch splátkach nasledovne:

  • prvú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 50 % z prvej splátky určenej podľa variantu B najneskôr v deň zápisu na štúdium,
  • druhú splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 50 % z prvej splátky určenej podľa variantu B školného najneskôr do 15. decembra 2023,
  • tretiu splátku pripísaním finančnej čiastky vo výške 25 %2 z celkového ročného školného najneskôr do 28. februára 2024.

Príkaz na úhradu si môže študent vygenerovať v akademickom informačnom systéme AiS2.


1 Zaokrúhlených na desiatky nahor.

2 Zaokrúhlených na desiatky nadol.


Variant B

Externá forma štúdia

Ročné školné (v €)

1. splátka (v €)

(splatná ku dňu zápisu)

2. splátka (v €)

(splatná k 28.02.2024)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2022)

1 100,00

830,00

270,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

990,00

750,00

240,00

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2022)

1 400,00

1 050,00

350,00

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1 900,00

1 430,00

470,00

Ročné školné v prvom ročníku externého bakalárskeho štúdia a prvom ročníku externého magisterského štúdia je splatné jednorazovo, bez možnosti rozdelenia na splátky.

Ročné školné v štvrtom ročníku externého bakalárskeho štúdia a treťom ročníku externého magisterského štúdia je splatné jednorazovo bez možnosti rozdelenia na splátky. 


Variant C

Externá forma štúdia

Ročné školné (v €)

1. splátka (v €)

2. splátka (v €)

3. splátka (v €)

 

 

(splatná ku dňu zápisu)

(splatná k 15.12.2023)

(splatná k 28.02.2024)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2022)

1 100,00

415,00

415,00

270,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

990,00

375,00

375,00

240,00

 

 

 

 

 

Bakalárske štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

1 250,00

470,00

470,00

310,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2022)

1 400,00

525,00

525,00

350,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

1 875,00

700,00

700,00

475,00

 

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1 900,00

715,00

715,00

470,00

Ročné školné v prvom ročníku externého bakalárskeho štúdia a prvom ročníku externého magisterského štúdia je splatné jednorazovo, bez možnosti rozdelenia na splátky.

Ročné školné v štvrtom ročníku externého bakalárskeho štúdia a treťom ročníku externého magisterského štúdia je splatné jednorazovo bez možnosti rozdelenia na splátky.