Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ako platiť školné v ak. r. 2021/2022

Ako platiť školné na FM UK v akademickom roku 2021/2022

Pripravili sme pre Vás tri možnosti úhrady školného:

A)     úhrada ročného školného vo výške 100% z celkového ročného školného najneskôr v deň zápisu na štúdium

B)      úhrada ročného školného v dvoch splátkach nasledovne:

-          prvá splátka vo výške 75 %[1] z celkového ročného školného najneskôr v deň  zápisu na štúdium,

-          druhá splátka 25 %1 z celkového ročného školného najneskôr do 28. 2. 2022.

C)      úhrada ročného školného v troch splátkach nasledovne:

-          prvá splátka 37,5 %1 z celkového ročného školného najneskôr v deň  zápisu na štúdium,

-          druhá splátka vo výške 37,5 %1 z celkového ročného školného najneskôr do 15. 12. 2021,

-          tretia splátka vo výške 25 %1 z celkového ročného školného najneskôr do 28. 2. 2022.

 

 


Variant B

Externá forma štúdia

Ročné školné
(v €)

1. splátka (v €)
(splatná ku dňu zápisu)

2. splátka (v €)
(splatná k 28. 2. 2022)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

990,00

742,00

248,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

900,00

675,00

225,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

870,00

652,00

218,00

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

1.350,00

1012,00

338,00

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

1.200,00

900,00

300,00

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1.500,00

1.125,00

375,00


Variant C

 

Externá forma štúdia

Ročné školné
(v €)

1. splátka
(splatná ku dňu zápisu)

2. splátka
(splatná k 15.12.2021)

3. splátka
(splatná k 28.2.2022)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

990,00

371,00

371,00

248,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

900,00

337,50

337,50

225,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

870,00

326,00

326,00

218,00

 

 

 

 

 

Bakalárske štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

990,00

371,00

371,00

248,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2021)

1.350,00

506,00

506,00

338,00

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

1.200,00

450,00

450,00

300,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

1.350,00

506,00

506,00

338,00

 

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1.500,00

562,00

562,00

376,00

 


[1] zaokrúhlených na celé číslo