Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

V dňoch 13. a 14. 9. 2021 bude zrealizované úvodné stretnutie s prvákmi bakalárskeho stupňa štúdia. Študenti budú oboznámení s informačnými systémami na fakulte, zásadami akademickej etiky, ponukou výberových predmetov a súčasne sa stretnú so zástupcami všetkých katedier, ktorí im predstavia jednotlivé predmety a neskoršie smerovanie v rámci špecializácií.

Študenti 1. ročníka v externej forme štúdia budú mať tieto inštrukcie a informácie zabezpečené online v dňoch 23. 9. 2021

Upresnenie informácií k úvodným informačným stretnutiam

ISIC karty budú odovzdané v priebehu informačného stretnutia na Fakulte managementu UK.

V tomto linku nájdete harmonogram, ako aj Vaše zaradenie do skupín (podľa priezviska):

https://fakultamanagementu.sk/rozvrh_uvodny%20tyzden_2021_FMUK.pdf

  • malé skupiny sú označené písmenom C, väčšie skupiny sú označené písmenom X. V malých skupinách budete v laboratóriách výpočtovej techniky (LVT), vo väčších skupinách budete v posluchárňach. Umiestnenie posluchární v priestoroch fakulty je na tomto linku: https://www.fm.uniba.sk/studium/externe-studium/poslucharne-na-fm-uk/

V prípade, ak niekto z vážnych dôvodov alebo povinnej karantény nemôže absolvovať tieto stretnutia na fakulte prezenčne, dávame k dispozícii aj možnosť pripojiť sa k stretnutiam online cez aplikáciu MS Teams (v harmonograme sú zelenou označené stretnutia, ktoré budú vysielané aj online)

Úvodné stretnutie na Fakulte managementu UK (Odbojárov 10, Bratislava) v dňoch 13. a 14. 9. 2021. - Detailný ROZVRH

Linky na online pripojene cez MS Teams (ak sa budete pripájať cez súkromnú adresu, tak uveďte Vaše meno a priezvisko)

Program: 13. 9. 2021

IT systémy a pravidlá – 9:50 Click here to join the meeting

Knižnica + zásady akademickej etiky – 10:40 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry stratégie a podnikania – 13:10 Click here to join the meeting

Erasmus + cudzie jazyky – 14:00 Click here to join the meeting

AIESEC + informácie od študentskej časti Akademického senátu FMUK – 14:50 Click here to join the meeting

 

Program: 14. 9. 2021

Predstavenie Katedry kvantitatívnych metód – 9:00 Click here to join the meeting

Ponuka aktivít telesnej výchovy – 9:50 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry ekonómie a financií – 10:40 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry informačných systémov – 11:30 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry manažmentu – 13:10 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry marketingu – 14:00 Click here to join the meeting

Predstavenie Katedry medzinárodného manažmentu – 14:50 Click here to join the meeting

Pri plánovaní Vašej cesty na Fakultu managementu UK (Odbojárov 10, Bratislava), prosím venujte pozornosť dopravným obmedzeniam, ktoré budú v Bratislave 13. a 14. 9. 2021:

https://bratislava.sk/sk/sprava/navsteva-papeza-frantiska-v-bratislave-prerusena-premavka-mhd-a-zmeny-na-linkach

https://auto.sme.sk/c/22737203/papez-frantisek-v-bratisalave-dopravne-obmedzenia.html

v mene celého vedenia FM UK, ako aj pedagógov a zamestnancov sa teším na osobné stretnutie

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou
Katedra stratégie a podnikania
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Jan.Papula@fm.uniba.sk

Prajeme všetkým úspešné štúdium.